Konkurs

Wyniki konkursu „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w mojej gminie”

Jury konkursu wyróżniło 3 prace nagrodami za I, II i III miejsce. O nagrodach zdobywcy zostali poinformowani droga mailową.

I miejsce otrzymała praca uczniów z Kółka zainteresowań „Odnawialni” ZSM nr 2 w Bydgoszczy pt.”Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w mojej gminie. Bydgoszcz”. Laureaci będą mieli możliwość przedstawić swoją pracę podczas uroczystej sesji Konferencji Końcowej Projektu.

Jury, doceniając wkład i pracę uczniów, postanowiło również przyznać II i III nagrodę.

II miejsce otrzymała praca pt.”Ekologiczny Elektryk wykorzystuje energię słońca i wiatru” uczniów klasy II BT Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku.

III miejsce otrzymała praca Grzegorza Skrzypca ucznia ZSP w Krzeszowicach pt. „Wykorzystanie OZE w gminie Krzeszowice”.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom! Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.


Archiwum

Uwaga! Termin nadsyłania prac konkursowych został wydłużony do dnia 18.06.2014 r.

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie, którego tematem przewodnim jest „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w mojej gminie”.

Tematyka konkursu może zostać podjęta poprzez przedstawienie np. case study, własnego planu rozwoju gminy z wykorzystaniem dostępnych lokalnie zasobów OZE. Wierzymy w twórcze spojrzenie uczniów na temat konkursu.

Nagrodą główną będzie możliwość zaprezentowanie tematu swojej pracy konkursowej na uroczystej sesji Konferencji Końcowej Projektu, a także – dla klasy (której uczeń bądź grupa uczniów brał/a udział i zwyciężył/a w Konkursie) nagrodą będzie szkolenie nt. instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w Laboratorium Naukowo-Badawczym Odnawialnych Źródeł i Poszanowanie Energii AGH w Miękini. Zwycięzcy otrzymają również zestawy edukacyjne z zakresu wykorzystania OZE.

Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

Pracę konkursową należy dostarczyć na adres:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Surowców Energetycznych
al. A. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków

Lub przesłać na adres e-mail: busozekonkurs@gmail.com, do dnia 10.06.2014 r. (decyduje data stempla pocztowego lub data wiadomości elektronicznej), z dopiskiem „konkurs nt. wykorzystania OZE”.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 23.06.2014 r., a wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Projektu, w aktualnej zakładce.